prop.PNGOroszország már a Krím-félsziget 2014-es illegális annektálása és az Ukrajna elleni katonai agresszió óta folyamatos, összehangolt, államilag irányított dezinformációs kampányt folytat a közvélemény befolyásolására. Az Oroszország és Ukrajna viszonyáról, az ukrán és orosz politikáról szóló valótlan állítások – amelyek célja, hogy megmagyarázzák és elfogadhatóvá tegyék Oroszország agresszióját – néhány magyarországi médiumban és közösségi oldalon is megjelentek. Az alábbiakban az Európai Külügyi Szolgálat EUvsDisinfo nevű, az európai médiában megjelenő álhírek megalapozott cáfolatait gyűjtő oldalának anyagaiból válogattunk.

 Ne dőljetek be az álhíreknek! Ismerjétek meg a tényeket!

Sokat hallani még itthon is, hogy „Oroszország csak megvédi magát ellenséges országok gyűrűjében”, „a NATO-nak és az USA-nak nem kellett volna provokálnia Oroszországot”, „Kijev genocídiumot hajt végre az oroszajkú lakosságával szemben”, „az ukránok és a Nyugat nem tartotta be az ígéretét és az egyezményeket” és hasonló relativizáló állításokat. A legfontosabb tény ugyanakkor az, hogy Oroszország 2022. február 24-én agresszorként megtámadott egy demokratikus és békés, szuverén államot. A háború pedig sosem lehet megoldás, és minden szempontból védhetetlen két ország kapcsolatában.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke a következőket nyilatkozta: „Hasonló háborús időkben a szavaknak hatalma van. Láthatjuk, hogy egy szabad és független ország ellen elkövetett felháborító támadás kapcsán milyen széles körű propaganda és félretájékoztatás zajlik jelenleg. Nem engedhetjük, hogy a Kreml propagandistái terjesszék a Putyin háborúját igazoló, mérgező hazugságaikat, és elhintsék az Unióban a megosztottság magvait.

 

A leggyakoribb hamis állítások Oroszország dezinformációs kampányában – és a tények

Állítás: A jelenlegi konfliktus Ukrajna és nyugati szövetségesei tartósan agresszív magatartásának következményei. Oroszország nem tesz mást, mint megvédi törvényes érdekeit, és nem felelős ezért a konfliktusért.

Tény: Hamis állítás. A valóság az, hogy Oroszország továbbra is megsérti a nemzetközi jogot, valamint más megállapodásokat, amelyek mellett elkötelezte magát. A Krím félsziget illegális annektálásával és az Ukrajna elleni fegyveres agresszióval Oroszország, az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyik állandó tagja, legalább 12 nemzetközi és kétoldalú szerződést sértett meg. Ezek közé tartozik az ENSZ Alapokmánya, a Helsinki Záróokmány és a Párizsi Charta, amelyek garantálják az államok szuverén egyenlőségét és területi integritását, a határok sérthetetlenségét, tartózkodást a fenyegetéstől és az erőszak alkalmazásától, valamint az államok szabadságát, hogy megválasszák vagy megváltoztassák saját biztonsági intézkedéseiket.

Más szóval, Oroszországnak az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó cselekedetei, különösen a Donyec-medencében, törvénytelenek. Ezek továbbra is alapjaiban fenyegetik és veszélyeztetik az európai biztonsági rendet, valamint általában a nemzetközi szabályokon alapuló rendet.

Ukrajna súlyos veszteségeket szenvedett az Oroszországgal folyó konfliktusban. Oroszország agressziója mintegy 14 ezer ukrán állampolgárt pusztított el, és még sokkal több embert megsebesített. A konfliktus hatására, még 2022. február 24. előtt több mint 1,5 millió lakosnak kellett elhagynia a Krím félszigetet és Kelet-Ukrajnát.


Állítás: A jelenlegi válság egyedül a NATO és a Nyugat hibája. Ha betartották volna ígéretüket, hogy nem bővítik a NATO katonai szövetségét a hidegháború után, Oroszország nem érezné magát fenyegetve.

Tény: Hamis állítás. Ilyen ígéretet soha nem kértek a NATO országaitól. Az orosz államilag ellenőrzött média gyakran állította, hogy Mihail Gorbacsov szovjet vezetőnek szóban megígérték, hogy a NATO nem terjeszkedik az újraegyesített Németországon túlra. Valójában a NATO-tagok soha nem vállaltak politikai vagy jogilag kötelező erejű kötelezettséget erre. Az állítást maga Gorbacsov tagadta egy 2014-es interjúban: „a 'NATO-bővítés' témája egyáltalán nem került szóba azokban az években. Ezt teljes felelősséggel mondom. Egyetlen kelet-európai ország sem vetette fel a kérdést, még azután sem, hogy a Varsói Szerződés 1991-ben megszűnt”.

Ez a feltételezés emellett teljesen félreértelmezi a szövetség természetét. A NATO mint védelmi szövetség, nem „terjeszkedik” imperialista értelemben. A NATO-tagsággal kapcsolatos döntések az egyes felvételre jelentkező országtól és a jelenlegi 30 NATO-szövetséges országtól függenek. Minden szuverén állam maga dönthet politikájáról és sorsáról, és a szomszédos államoknak – jelen esetben Oroszországnak – nincs joga beavatkozni.


Állítás: A NATO agresszív terjeszkedése miatt Oroszországot jelenleg ellenségek veszik körül, és meg kell védenie magát.

Tény: Hamis állítás. Egyetlen ország vagy szövetség sem tervezi Oroszország megtámadását, senki sem fenyegeti Oroszországot. Valójában az EU és Ukrajna a kialakult európai biztonsági rend elkötelezett hívei. Nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország a világ legnagyobb területű országa több mint 140 millió lakossal, a világ egyik legnagyobb fegyveres erejével, illetve a legtöbb nukleáris fegyverrel rendelkezik. Abszurd Oroszországot akut fenyegetettség alatt álló országként beállítani. Oroszország szárazföldi határainak kevesebb mint egytizenhatod része szomszédos NATO-tagállamokkal. A 14 Oroszországgal határos országból csak öt NATO-tag.

Nem a katonai erő az egyetlen megoldás a konfliktusok kezelésére. Számos nemzetközi szervezet, kétoldalú megállapodás és formátum létezik, ahol Oroszország együttműködő és békés párbeszédet folytathat – például az EBESZ keretében és a fegyverzetellenőrzési rendszerekben. Az EU is nyitva tartja a kommunikációs csatornákat Oroszországgal.


Állítás: A Nyugat elszabotálta a biztonsági garanciákra vonatkozó 2021 év végi orosz javaslatokkal kapcsolatos bármilyen megállapodást.

Tény: Putyin háborút indított, nem diplomáciai megoldást keresett.

Az USA és a NATO számára előterjesztett orosz követeléseket úgy tervezték, hogy azokat eleve elutasítsák, és így Oroszország áldozati szerepbe kerülhessen, ürügyet szolgáltatva valamilyen ellenreakciónak. A követelések lényegében a 1997 előtti európai állapotok visszaállítására szólítottak fel, hogy több NATO-tagállamot de facto demilitarizáljanak, azaz korlátozzák a szabad országok döntési jogát saját politikájukról.

Ez a kvázi-diplomácia nem törekedett kompromisszumra és megoldásokra. Pszichológiai művelet része volt, amely célja a Nyugat összezavarása, a figyelem elterelése és megosztása volt. Eközben az orosz erőket összevonták és felkészítették az invázióra.


Állítás: Zelenszkij és a kijevi vezetők atrocitásokat, egyenesen népirtást (genocídium) követnek el a Donyec-medencében az oroszul beszélők ellen. Oroszországnak meg kell védeni az orosz nyelvű lakosságot, be kell avatkoznia.

Tény: Semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy a modern ukrán állam el akarná pusztítani a lakosságának orosz ajkú részét, saját területét támadja és saját állampolgárait üldözi. Nincs bizonyíték arra, hogy a kelet-ukrajnai orosz ajkú, vagy orosz etnikumú lakosok népirtással szembesülnének, ezt többek között a független orosz média, az Európa Tanács, az ENSZ emberi jogi főbiztosa és az EBESZ jelentései is megerősítették.

Az orosz államilag ellenőrzött média a katonai agresszió hazai támogatásának növelése érdekében vádolja népirtással Ukrajnát, alaptalan párhuzamot vonva a nácizmussal és a második világháborúval. A Kreml nemcsak Kijevet próbálja a legrosszabb gonosztevőként beállítani, de visszaél az 1948-ban elfogadott, a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló ENSZ-egyezményben egyértelműen meghatározott fogalommal is.

Az évek során a Kreml-barát média nagyvonalúan használta a „népirtás” szót olyan dolgok leírására, amelyeknek semmi közük az emberi jogok nagymértékű megsértéséhez (így „népirtásnak” nevezték az ukránok részéről például azt is, hogy megtagadták a Szputnyik V vakcina megvásárlását).


Állítás: Ukrajna demilitarizációja és nácimentesítése után Oroszország lehetőséget akar adni az ukránoknak, hogy külső befolyás nélkül maguk határozzák meg a jövőjüket.

Tény: A 2013-2014-es Euromajdan-tüntetések óta a Kreml-barát média hamisan azt állította, hogy Ukrajnát kívülről irányítják. Az ilyen állításoknak nincs ténybeli alapja. A „denácifikáció”, vagy a „neonácizmus alóli felszabadulás” valójában eufemizmus arra, hogy Moszkva a politikai ellenfelek nagyszabású elnyomását akarja végrehajtani a sztálini elnyomás mintájára. „Választások a saját jövő meghatározására”: eufemizmus egy fegyveres áldemokráciára – akárcsak 2014-ben a Krímben, ahol az orosz fegyveres erők látszatnépszavazást vittek keresztül, amelyet egyetlen nemzetközi testület sem ismert el.


Állítás: Oroszország nem felelős az ukrajnai helyzetért. Ukrajna szándékosan megsértette a minszki megállapodásokat (a 2014-es, kelet-ukrajnai orosz-ukrán konfliktust lezáró egyezményeket), a Nyugat emellett fegyverekkel látja el Ukrajnát. Oroszországnak gyorsan kell reagálnia, meg kell védenie határait. A provokáció a Nyugattól indult.

Tény: Valójában Oroszország az, amely 140 000 katonát és felszerelést mozgósított Ukrajna határaira, beleértve a törvénytelenül elcsatolt Krím félszigetet is.

Oroszország a minszki megállapodások részes fele, és ezek a legutolsó hivatalos dokumentumok, amelyekben Oroszország elismerte és megerősítette Ukrajna szuverenitását és területi integritását (amelyet ezen kívül számos más egyezményben garantált). Oroszország azonban nem teljesítette a maga részéről a minszki megállapodások végrehajtását:

 

  • nem hajtotta végre a tűzszünetet,
  • nem vonta vissza az összes nehézfegyvert (sőt, ezzel éppen ellentétes módon, Oroszország megerősítette az illegális fegyveres alakulatokat Kelet-Ukrajnában),
  • nem hajtotta végre a politikai foglyok cseréjét, és
  • nem biztosította a humanitárius segítségnyújtást egy nemzetközi mechanizmus alapján.
  • nem engedélyezi az EBESZ megfigyelőinek akadálytalan bejutását, többek között az ukrán-orosz határra sem, ahol a megfigyelő missziót 2021 nyarán orosz vétó miatt megszüntették.
  • Mindeközben Ukrajna a minszki megállapodásokból annyit hajtott végre, amennyit ésszerűen meg lehetett tenni, miközben a terület felett nem rendelkezett ellenőrzéssel. Elfogadta – és megújításokkal meghosszabbította – a különleges jogállásról és az amnesztiáról szóló jogszabályokat (2014), elkészítette a helyi választásokról szóló jogszabálytervezetet (2014). Ukrajna alkotmánymódosításokat fogadott el, hogy nagyobb autonómiát biztosítson a jelenleg az ellenőrzésén kívül eső területeknek (2015).

 

Állítás: Ukrajna és Oroszország „egy nemzet”. Ukrajna egyszerűen Oroszország befolyási övezetéhez tartozik.

Tény: Az a gyakran használt állítás, hogy Ukrajna és Oroszország tulajdonképpen „egy nemzet”, az egyik legrégebbi és legmélyebben gyökerező mítosz, amelyet Ukrajna ellen használnak. Ez az érv még hosszú távú történelmi távlatból sem állja meg a helyét. Bár közös gyökereik a IX. századtól a XIII. század közepéig létező Kijevi Ruszig nyúlnak vissza, egyszerűen nem igaz az az állítás, hogy az ukránok és az oroszok 800 évvel később egy nemzetet alkotnak. A hosszú idegen uralom ellenére Ukrajna erős nemzeti kultúrával és identitással rendelkező, szuverén ország.

A politikai határok nélküli „összorosz nemzet” elképzelése a cári időkből származó ideológiai konstrukció, amit eszközként használtak az ukrán szuverenitás és nemzeti identitás aláásására. Az orosz kormány 2014 óta újult erővel ápolja ezt a mítoszt, hogy megpróbálja racionalizálni és igazolni az Ukrajna elleni katonai agressziót.

A „befolyási övezetek” fogalmának nincs helye a 21. században. Mint minden szuverén állam, Ukrajna is szabadon határozhatja meg saját útját, kül- és biztonságpolitikáját és szövetségeit, valamint részvételét a nemzetközi szervezetekben és katonai szövetségekben.

Forrás: Az Európai BIzottság Facebook oldala, EUvsDisinfo


Körültekintő hírfogyasztás

Most, hogy életünk még nagyobb részét éljük online, még elővigyázatosabbnak kell lennünk a gyorsan terjedő valótlan információkkal. Korábbi infografikánkon ebben próbáltunk segíteni.

alhirek.png

---

Az Európa Pont az Európai Bizottság és Európai Parlament információs és kulturális központja a budapesti Millenáris Parkban. Az európai kultúra házaként tájékoztat, szórakoztat, beszélgetéseknek ad teret, embereket hoz össze európai témákhoz és kultúrákhoz kapcsolódóan.

Olvasd el többi bejegyzésünk, iratkozz fel hírlevelünkre, kövess minket a Facebookon, Instagramon és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete YouTube csatornáján és nézd meg programjainkat online!

A bejegyzés trackback címe:

https://europapont.blog.hu/api/trackback/id/tr4417793063

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

CSOKKI MÁLNA 2022.03.31. 08:29:49

Banderisták, Azov, minszki megállapodás? Zekenszikij atomfegyverek?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.03.31. 08:46:16

@CSOKKI MÁLNA:

Egyszerű a képlet: az oroszok mindenben és mindig hazudnak, az ukránok mindenben és mindig igazat mondanak.

Nem kellett volna ilyen hosszúra nyújtani a posztot, elég lett volna a fenti mondatot beírni. :)

pista18723 2022.03.31. 08:49:34

A post alatt nagy betűkkel szerepel, hogy ellenőrizzem a hivatkozásokat.

Na most a postban csak két állítás van, ahol megadtál hivatkozásokat, a többinél nem.

Te miért vagy olyan hülye, hogy ennyire pofán szarod magad?

pista18723 2022.03.31. 08:51:01

@CSOKKI MÁLNA: gnlszinfolt.blog.hu/2022/03/30/mario_vargas_llosa_putyin_car_elvesztett_haboruja?full_commentlist=1#c41316733

nyuszika

EZ KURVA NAGY VERESÉG KATONAI ÉS DIPLOMÁCIAI SZINTEN

"Az orosz védelmi minisztérium időközben jelezte, hogy „radikálisan csökkentik” a Kijev és Csernyihiv városa körül folytatott katonai tevékenységüket."

"megengedi Ukrajnának, hogy belépjen az Európai Unióba"

Putyin el akarta szakítani,de helyette belökte az EU-ba Ukrajnát. Putyin egy idióta faszbarom. akárcsak te. És még csak le sem esik neked időben, még égeted tovább magad.

www.portfolio.hu/global/20220329/jelentos-fordulat-peldatlan-elorelepes-tortenhetett-az-orosz-ukran-tuzszuneti-targyalasokon-536299

És tényleg verik vissza az oroszokat:

liveuamap.com/en/2022/30-march-brovary-direction-ukrainian-army-liberated-ploske

Ukrajnában most már az oroszok is ukránok akarnak lenni, mert az oroszok lőtték őket. Putyin nagyon összerántotta, és a nyugat felé tolta az ukrán nemzetet. teljesen az ellenkezőjét érte el, mint amit akart.

Putyin továbbá tönkretette Oroszországot. a medvéről kiderült, hogy vén, fogatlan, hullik a szőre, nincsenek karmai.

Elmebeteg vagy, pszichopata vagy, ezért vagy mongolFidióta, ezért vagy homofób, ezért vagy náci, ezért vagy Putyin-fasszopó. Mind azt mutatja, micsoda genetikai selejtes állat vagy. Nem ember, hanem állat. Korcs, féreg, selejt, hulladék.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2022.03.31. 08:54:53

Miért is van az, hogy amikor egy blog Európára hivatkozik, akkor mindig valamilyen amerikai propaganda fog dőlni belőle? Kivéve persze pl. az enyém. :D

Nancsibacsi 2022.03.31. 09:03:55

Egy ukrán-usák propaganda oldal mit keres index címlapon?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.03.31. 09:10:00

Ma reggeli hír:

"Az Európai Unió azt sejti, hogy az orosz Gazprom földgázkitermelő vállalat állhat az európai energiaszűkösség súlyosbodása mögött. Bár a vállalat és az orosz kormány mindezt tagadja, az EU tisztviselői ellenőrzésképp házkutatást tartottak a a gázóriás németországi irodáiban."

"Az Európai Unió (EU) tisztviselői házkutatást tartottak az orosz Gazprom földgázkitermelő vállalat németországi irodáiban, azt vizsgálva, hogy van-e szerepe az orosz gázóriásnak a kontinensen rekordokba szökött árakban – számolt be a Bloomberg. Az EU azt sejti, hogy a Gazprom magatartása okozta a gázárak megugrását és súlyosbította a régió energiaszűkösségét."

"Európa energiaválsággal küzd már több mint egy éve, és erre még rátett egy lapáttal, hogy a Gazprom is korlátozta a szállításait. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője az év elején Oroszországot tette felelőssé az energiaválságért.
Kadri Simson energiaügyi biztos még a hónap elején jelentette be az Európai Parlamentnek, hogy a régió elindított egy versenyellenes magatartással kapcsolatos vizsgálatot az orosz vállalattal szemben.
Oroszország egyébként többször is kijelentette, hogy nem hibáztatható az európai gázárak emelkedéséért. A Gazprom közölte, hogy teljes mértékben eleget tesz a vevői kéréseinek, amit az európai közműszolgáltatók is megerősítettek."

index.hu/kulfold/2022/03/31/az-eu-hazkutatast-tartott-a-gazprom-nemet-irodaiban/

Még egyszer, kiemelve:

"A Gazprom közölte, hogy teljes mértékben eleget tesz a vevői kéréseinek, AMIT AZ EURÓPAI KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK IS MEGERŐSÍTETTEK."

Szóval az európai szolgáltatók is megerősítették, hogy a Gazprom teljes mértékben és hiánytalanul teljesíti a szerződésekben vállalat szállításokat.

Szóval nem a járvány okozta szélsőséges keresletingadozások, nem a németek eszetlen Energiewendéje, az atomerőművek ész nélküli leállítása, nem a nyugat-európai gáztárolók tél előtti feltöltésének elmulasztása, nem az oroszokkal megkötendő hosszútávú gázszállítási szerződések megkötésének európai részről való megtagadása, nem a növekvő távol-keleti kereslet (Kína, India stb.) okozzák az energiahiányt, hanem a szerződéseit pontosan betartó Gazprom.

Ehhez vajon mit szól a fake news buster posztoló? Ugye megint az oroszok hazudnak?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.03.31. 09:15:27

Ja, még egy apró kérdés: házkutatást jogállamban csak bírósági végzés birtokában lehet tartani, amit viszont csak alapos gyanú esetén lehet kiadni.

Épelméjű bíróban egyáltalán hogy merülhet fel a gyanú, hogy egy a szerződéses kötelezettségeit pontosan teljesíítő vállalat lehet felelős az energiahiányért?

pista18723 2022.03.31. 09:33:56

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

szeka.blog.hu/2021/07/14/a_fidesz_ezuttal_is_igyekszik_lenyulni_az_ellenzek_legjobb_temait/full_commentlist/1#c40795970

nem fizettem elő recaptcha megoldó szolgáltatásra. nem értek ti annyit, még egy pár centet sem. ellenben akkora az IQ különbség köztem, és köztetek, hogy én tudok olyan scriptet írni, amely átmegy egy olyan recaptchán, amin ti nem mentek át, illetve kényelmetlen nektek, mert elmebeteg genetikai selejtek vagytok. és akkor még bele se kezdtem olyan dolgokba, ami gépi tanuláson alapulna, és tényleg megoldana egy captchát. egyszerűen szánalmasok vagytok, világok választanak el minket, akkora selejt kis paraszt suttyók vagytok.

A blog.hu-t egyébként annyira nem érdekelhetik a kommentek, mert a fele blogpost nem is kommentelhető, amit kitesznek, meg leszartak titeket vagy egy fél évig. Most is csak egy standard megoldást raktak fel, amely ugye jobban szivat titeket, mint engem.

Flowey 2022.03.31. 09:35:15

Tetszik a cikk elfogulatlansága, objektív mivolta. Persze csak a "demokrácia nevibe"!

Flowey 2022.03.31. 09:36:40

@pista18723: Ezért a kommentért felajánlanának neked egy helyet a gyakorikérdések válaszolók között, ott nagyon fut ez az arrogáns-bunkó stílus.

erol 2022.03.31. 09:48:19

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Van még egyszerűbb: mindenki hazudik, csak az oroszok mondanak igazat.

erol 2022.03.31. 09:50:45

@Nancsibacsi: Jogos, mindenki tudja, hogy az index címlapra csak orosz propaganda való.

sírjatok 2022.03.31. 09:53:17

@erol: netán mindenki hazudik. Pont. Félelmetes, hogy egy totál elfogult cikk alatt ha valaki megemlíti, hogy totál elfogult, egyből besorolod az "ellenség" csapatba :/

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2022.03.31. 10:48:30

Álhíreket terjesztesz, melyek szerint az ukrán puccistáknak mindig igazuk van.

A valóságban a kijevi CIA-kormányzat provokálja az oroszokat immár 8 éve.

Luighi 2022.03.31. 10:48:56

Az vótmá hogy a világon kb. MINDENKINEK (akinek van!) tele a f*sz* az usa demokrácia (DEMOCSOKRÁCIA!) exportjával!

Ez a "cikk" meg nagyon CINK! Hazugsággyűjtemény!

chrisred 2022.03.31. 10:57:33

@megamovieboy: Mert Kim Dzsong Un szemszögéből nézed a világot. :)

chrisred 2022.03.31. 11:05:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "Ja, még egy apró kérdés: házkutatást jogállamban csak bírósági végzés birtokában lehet tartani, amit viszont csak alapos gyanú esetén lehet kiadni."

2015. évi CXLII. törvény
egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról

"35/B. § A rendőrség a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, a járványügyi intézkedések biztosítása céljából

c) magánlakásba - külön írásos utasítás birtokában - ellenőrzés, a helyszín megfigyelése és biztosítása céljából beléphet, és ott tartózkodhat,"

Arcade Macho 2022.03.31. 11:16:50

szegeny onkentesek is elmentek kisegiteni az ukranokat mert a mediabol ugy lattak, hogy a ruszkik mar az utolsokat rugjak Moszkva alatt, erre kiderult hogy nem a kiparnazott paholybol kell agyaggalambloveszetet tartani a kecskepasztorok ellen, hanem itten az oroszok kemenyen vissza is lonek

ja de ez a demokracijaban uldozendo kontent ezert agyon kell hallgatni...

Alick 2022.03.31. 11:17:26

"A „befolyási övezetek” fogalmának nincs helye a 21. században."

Értem, tehát a Monre-elvbe bele kell férnie orosz támaszpontoknak Mexikóban, ha a két állam erről megegyezést köt.
Vagy akár mehetnek Kubába az orosz rakéták, ami miatt fél évszázada akkor balhé volt.

Arcade Macho 2022.03.31. 11:18:42

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: en megneztem egy szelsojobbos egy szelsobalos es egy szelsoliberalis videot is ezzel kapcsolatban, amik 8 evvel ezelottiek !!!
nem ertettem mindegyikkel egyet mindenben, de mindharomban ezt irtak hogy a medve majd odacsap ha sokat csesztetik

Arcade Macho 2022.03.31. 11:22:45

"Tény: Semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy a modern ukrán állam el akarná pusztítani a lakosságának orosz ajkú részét, saját területét támadja és saját állampolgárait üldözi."

ohhh nem uldozi?
akkor a karpataljai magyarok szekhazat is egy gombvillam gyujtotta fel...

nookedli 2022.03.31. 11:28:23

Ez a cikk téved. Rengeteg felvétel látható akár youtuben, de máshol is, ahol ukrán szélsőségesek orosz civileket terrorizálnak, gyilkolnak. Kárpátalján is a magyar lakossággal is ezt tették. Ezeket a tényeket nem veszi figyelembe a nyugat. Ebből lett elege Putyinnak. Ugyanez folyt Lengyelországban a 2. világháború előtt. Porosz területen a németeket terrorban tartották, el akarták űzni onnan a Lengyelország területén élő zsidó származású kommunisták. Hasonló terrort alkalmaztak, mint Kun Béláék Magyarországon. Erről sem gyakran beszélnek, mintha nem lenne fontos.
Minden nézőpont kérdése.
Ja és Putyinról rengeteg videó van, ahol elmondja nyugati szakértőknek, mi folyik, mitől tart, mi lesz a következmény. Hitlerhez nagyon hasonló Putyin tevékenysége, de lehet csak amiatt, mert hasonlóan kirekesztően viselkedtek Hitlerrel, mint Putyinnal most.

nookedli 2022.03.31. 11:29:47

Ukrajna élén zelenszkivel szándékosan provokálta Oroszországot, hogy elnyerje a nyugat támogatását. Különben soha nem segített volna a nyugat. zelenszki folyamatosan provokálja Magyarországot is.

GyMasa 2022.03.31. 11:31:06

@chrisred:
Azt értem, hogy a not-see orbánisztánban ez a helyzet, és tök jó, hogy ezen fel vagy háborodva, de most NÉMETORSZÁGról volt szó.

GyMasa 2022.03.31. 11:32:51

@Arcade Macho:
És, a népirtáshoz nem kell feltétlenül meghalnia egyetlen embernek sem.
Az is ide tartozik, ha a vegzálásokkal, vagy bármi módon elüldözik az embereket.

GyMasa 2022.03.31. 11:35:34

Ekkora csúsztatáshalmazt régen olvastam...

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2022.03.31. 11:36:30

@chrisred: Éppen az lenne a lényeg,
hogy új nézőpontokat ismerhessünk meg! :) Amúgy pl. azt az usáktól tanulta, hogy ha atomod van, akkor nem lerohanunk, hanem tárgyalunk veled. Kim Dzsongun jó tanítvány. :D

Wildhunt 2022.03.31. 11:37:28

@Arcade Macho: plusz a donbasz nem Ukrajna. Vagy a poszter nem tud arról, hogy az ukránok 8 éve lövik őket.

chrisred 2022.03.31. 11:54:59

@megamovieboy: Ez persze nem így működik, mert csak úgy magában Kim Dzsong Un atompróbálkozásait is ugyanúgy megsemmisítenék, ahogy Izrael teszi az arabokkal (perzsákkal) a Közel-Keleten. Azért lehet atomja, mert az országa valójában Kína tamagocsija.

chrisred 2022.03.31. 11:57:50

@GyMasa: Nem vagyok felháborodva egyiken sem. Azt nem értem, nálunk mi szükség van rá, amikor pillanatok alatt bármilyen bírói végzés készen lehet, ha arra van szükség. De a németek háborúban állnak, jelenleg még csak hidegben, ott nem a jogállamiság biztosítása, hanem az állam túlélése a tét.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2022.03.31. 12:17:52

@chrisred: Ja, úgy is lehet mondani, azért van atomja, hogy megvédje éhező népét... a jóllakástól. :(

GyMasa 2022.03.31. 12:20:20

@chrisred:
Értem.
De, miért van kettös mérce akkor orbánék/ a magyarok ellen?
Amúgy az megvan, hogy a "pénzügyileg rettentöen felelös" Németország éppen most fog bevezetni egyfajta rezsicsökkentést?
Erröl mi a véleményed?

chrisred 2022.03.31. 12:33:57

@GyMasa: Elsősorban azért, mert Németország nettó befizető, Magyarország pedig nettó kedvezményezett. Attól várnak tisztességes szolgáltatást, aki pénzt kap, nem attól, aki ad.

"Amúgy az megvan, hogy a "pénzügyileg rettentöen felelös" Németország éppen most fog bevezetni egyfajta rezsicsökkentést?
Erröl mi a véleményed?"

Az, hogy nekünk is úgy kellett volna csinálni, ahogy nekik. Nem a túlfogyasztást jutalmazni, hanem a fogyasztáscsökkentés felé terelni.

GyMasa 2022.03.31. 12:38:02

@chrisred:
"Az, hogy nekünk is úgy kellett volna csinálni, ahogy nekik. Nem a túlfogyasztást jutalmazni, hanem a fogyasztáscsökkentés felé terelni."
De a németek nem ezt csinálták eddig sem.
Az Energiwende esetén az elmúlt 25 évben a lakossággal fizettették meg az átállás teljes költséget.
Pedig a lakosság teljesen rugalmatlan a spórolás növelésében.
Most pedig az a módszer, hogy mindenki kap havi 300 EUR adókedvezményt, és megemeli a családi pótlékot havi 100 EUR-ral.
Szerinted ez hogy ösztönöz a takarékosságra?

Arcade Macho 2022.03.31. 12:38:58

@Wildhunt: en irtam korabban a szelsobalost, szoval a Krausz Tmaasnak van videoja 2015 kornyekerol, amikor tartottak egy kiallitast kepekkel

nos utalom azert a ruszkikat meg a komcsikat, de hat azert a lof.sznak is van vege es az ott van amikor konkretan lehazudjak a csillagokat az egrol, amikor azt mondjak hogy de jo szuveren orszag es tapsikoljunk akkor konkretan hanyni tudnek...

Arcade Macho 2022.03.31. 12:40:48

@GyMasa: "De, miért van kettös mérce akkor orbánék/ a magyarok ellen?"

felig meddig mi vagyunk a scrape goat
vagy a faltoro kos

mint emlitettem Krausz Tamasnak is anno az volt a velemenye amikor Orban valamit benyalt a ruszkiknak hogy azt 1000% hogy leegyeztette a nemetekkel

Európa Pont 2022.03.31. 12:49:02

Kérünk mindenkit, hogy maradjon a kulturált véleménynyilvánítás keretei között. A gyűlölködő, uszító, gyalázkodó vagy trágár megjegyzéseket töröljük.
Az Európa Pont Facebook oldalával kapcsolatban megfogalmazott moderálási elvek (lásd az oldal tetején a linket) blogunkra is érvényesek: www.facebook.com/notes/1587326754772164/

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.03.31. 13:19:36

@GyMasa:

"a "pénzügyileg rettentöen felelös" Németország éppen most fog bevezetni egyfajta rezsicsökkentést?"

A magyar rezsicsökkentésnek kétségtelenül megvan az a fogyatékossága, hogy a túlzott fogyasztást is támogatja, bárhogy definiáljuk is azt, hogy túlfogyasztás.

Csakhogy "túlfogyasztás" az is, ha valaki a rosszul szigetelt, régi építésű háza miatt használ sokkal többet fűtésre (és szegény lévén nincs pénze szigetelni), és az is, ha valaki a szükségesnél több helyiséget fűt, netán úszómedencét stb.

Csak hát sajnos régi tapasztalat, hogy a rászorultságot eleve kva nehéz reálisan megállapítani, sok lehetőség van a visszaélésekre, sőt a korrupcióra ezzel kapcsolatban. Így szerintem még mindig az a legjobb, ha eleve nem próbálnak rászorultsági vagy fogyasztási alapon szelektálni. Nem jó, de minden más csak rosszabb lenne.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.03.31. 13:23:55

Tekintettel az orosz agresszióra, javaslom Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnöknek, szólítsa fel a világ latin betűs írást használó országait, hogy töröljék az ABC-jükből a nagy Z betűt!!!

konrada 2022.03.31. 13:35:40

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Delon már az euthaná.ián gondolkodik, mert annyira szégyenke.ik a .orro című filmje miatt, amiben mindenhová felvéste e.t a ... betűt. (Leírni már nem is tudom, mert a billentyű.etemből én is eltávolítottam!)

GyMasa 2022.03.31. 13:38:13

@Arcade Macho:
Igen, szerintem is van az EU-nak egy második rétege is, ahol pl. orbán végzi el a piszkos munkát.
A 2015-ös menekőltválság pl. pontosan ez az eset volt.
orbán akciói tették lehetővé, hogy a németek arcvesztés nélköl leálljanak a tömeges befogadáassal, miután kiderült, hogy bizony a szír menekültek populációja nem pont ugyanaz, mint, amire a német iparmágnások számítottak...
És, egyre jobban hajlok rá, hogy Ukrajna NATO tagságának a blokkolása is valami hasonló elv alapján zajlott le.

chrisred 2022.03.31. 13:46:01

@GyMasa: "Az Energiwende esetén az elmúlt 25 évben a lakossággal fizettették meg az átállás teljes költséget."

Mármint a lakosság át nem álló része fizette meg az áramdíjban a lakosság megújulókra átálló részének az ezzel kapcsolatos költségeit.

GyMasa 2022.03.31. 13:47:03

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"A magyar rezsicsökkentésnek..."
AZt már az elejétől szarnak tartottam, mert egy demagóg húzás volt.
Nekem az a véleményem, hogy a kormány tegyen meg mindent az ellátás stabilitásáért, és hagyjon nálam elég jövedelmet, hogy ki tudjam fizetni az életvitelemnek megfelelő árat az annak megfelelő energiamennyiségért.
Németországban most pont az a baj, hogy az állam elmulasztotta ideológiai okokból a stabilitást garantálni, sét, ideológiai okokból pont destabilizálja az egész rendszert!

"bárhogy definiáljuk is azt, hogy túlfogyasztás. "
Hát, pont ez itt a baj! Szerintem lehetetlen egy igazságos rendszert kitalálni, pontosan ugyanúgy, ahogy adórendszerből sincs olyan, mert mindenki máshogy értelmezi az "igazságos" szót.
Ha ugye semmit nem differenciálunk, akkor támogatjuk az egyedőlállókat, hiszen ők keveset fogyasztanak, mert megtehetik, hogy csak 3-4 naponta fürdenek, mosnak.
Akkor viszont rossz a nagycsaládosoknak, akiknél ugye ezek azért jelentős tételek.
Ha fogyasztás alapján, sávosan drágítjuk az energiát, akkor minél többen élnek egy fedél alatt, annál rosszabbul járnak, tehát megint a nagycsaládosokat bünteti a rendszer.
És, ugye a folytonos jolly-Joker érve a balsoknak, a "szegények" támogatása...

chrisred 2022.03.31. 13:52:00

@GyMasa: Az Energiewende buktatója az volt, hogy a CDU egyszerre akarta a szavazópolgároknak a megújulókra való igényét és a német multicégeknek a profitmaximalizálásra való törekvését egyszerre kiszolgálni. És mivel ez két egymást kizáró lehetőség, egyikre sem volt alkalmas.

GyMasa 2022.03.31. 13:52:31

@chrisred:
Igen, ez is egy szempont, de mivel nekem nincs itt napelemem, nem tudom, itt milyen az elszámolási rendszer.
A lakosság fizette a magasabb áramszámlát, az ipar pedig enélkül az adó nélkül kapta a villanyt továbbra is.
A lakosság kb. a LED-es átállással volt képes érdemben csökkenteni a fogyasztását, minden más eszköz csak marginálisan képes hatékonyabbá válni.
(A TV-ket, számítógépeket ne hozd fel, mert hiába lesznek hatékonyabbak, a méretük nő, és emiatt a valós fogyasztásuk nem is csőkken. Pont ugyanúgy, mint az autók. Hiába javul az motorok hatásfoka, mivel egyre nő a tömegük és a beléjük zsúfolt luxuskiegészítők száma, már azzal jól járunk, ha nem növekszik a kibocsátásuk)

GyMasa 2022.03.31. 13:56:04

@chrisred:
Igen, csak rossz sorrendben írtad le a két igényt.
Az pedig, hogy ennek ellenére a németek még mindig támogatják, azért van, mert az Energiewende kezdete egybeesett azokkal a szigorodó előírásokkal, amik kötelezték a lignit- és szénerőműveket, hogy por- és hamuleválasztó rendszereket telepítsenek az erőművek kéményeire.
Ezzel, hirtelen eltünt az erős szmog, és a vékony, de folytonos, mindig, mindent ellepő hamuréteg.
És, a nép egyszerű fejében az rögzült be, hogy az Energiewende miatt lett tisztább a levegő.
Pedig igazából nem.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.03.31. 13:59:11

@GyMasa:

"szerintem is van az EU-nak egy második rétege is, ahol pl. orbán végzi el a piszkos munkát.
A 2015-ös menekőltválság pl. pontosan ez az eset volt."

Tetszetős elképzelés, amit felvázoltál, ám én ebben kételkedem. Az nyilvánvaló, hogy ez az EU-nak hasznos lett volna, de mi haszna származott volna ebből Magyarországnak?

Kaptunk ezért a piszkos munkáért bármilyen kompenzációt? NEM, dehogy! Évekig aláztak, mocskoltak bennünket a "menekültek" miatt, annak ellenére nem kaptunk utólag sem támogatást a határkerítéshez, hogy a lengyelek kaptak a belorusz határra épített kerítésükhöz, kirúgták a Fideszt a Néppártból, zajlik a jogállamisági b*sztatás, pénzek visszatartása, és még pár nem annyira látványos megalázás.

Jogos ellenérv lehet, hogy ha lett volna látványos kompenzáció, akkor kilógott volna a lóláb, de akkor is. Te látsz valami olyasmit, amit Orbán vagy Magyarország kapott cserében mindezekért? Amiért megérte volna mindezt felvállalni?

Vagy arra gondolsz, elég "kompenzáció" volt az, hogy eltűrték Magyarország különutasságát? Mert lehet, csipán erről van szó.

chrisred 2022.03.31. 14:02:10

@GyMasa: A másik fejleszthető terület az energiafelhasználás időbeli racionalizálása. Mert korábban az volt, hogy napi munkaidő végeztével az emberek egyszerre értek haza, és kapcsolták be a tévét, a sütőt, a mikrót, a mosógépet, tekerték fel a fűtést, és atöbbi. És ezt az ellátórendszernek bírnia kellett. Most már van technológiai háttér ennek az egyenletessé tételére.

konrada 2022.03.31. 14:18:19

@GyMasa:
+nagyobb autó, több az anyag benne... ...nem véletlen számolják azokat sokan úgy, hogy mekkora az ökológiai lábnyomuk, és így hiába fogyaszt manapság egy 2 tonnás hibrid autó annyit, mint 30 éve egy 700 kg-os kiskocsi, a kapcsolatos energiafelhasználása (nem csak gyártásnál, de életciklusban is) jóval nagyobb, mint annak.

GyMasa 2022.03.31. 14:19:30

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"Vagy arra gondolsz, elég "kompenzáció" volt az, hogy eltűrték Magyarország különutasságát? Mert lehet, csipán erről van szó. "
AZért ez is lehet elég!
Nem vagyok benne biztos, hogyha orbán besimult volna a rendszerbe, akkor most jobb lenne a helyzet, mint 12 éve volt.
Emlékszel a MANYUP levételre.
Ott kb. ha hagyja magát zsarolni akkor az államcsőd volt az alternatíva.
Az országnak elemi érdeke volt, hogy elinduljon felfelé. A németek Görögországgal megmutatták, hogy mekkora nagy szolidaritás van bennük...
Őket is csak addig segítették ki, amíg vissza tudták fizetni a német bankoknak a hiteleiket.
Ezen felül orbán nagyon ügyesen vonzza a német multikat. Egyre több települ Magyarországra!
EZ egyrészt jü a németeknek, mert kvázi az EU határain belül van nekik kényelmes gyarmatuk, másrészt pedig jó orbánnak is, hiszen ezzel az ő zsarolási potnciálja is egyre nagyobb.
Anno a banki meg a telekom különadóval már megmutatta, hogy nem fél gátlástalanul adóztatni, ha akar.
Viszont akkor kihagyta az ipari, termelő cégeket abból az adóztatásból.
Szerintem most, amikor az új német kormány is elkezdett keménykedni, akkor az iparmágnások elmagyarázták Olafnak, hogy mennyi tud problémamentesen kihúzni a zsebükből orbán, egy eseteleges különadóval.
Igaz, ez a mostani, kb 6 hónapos keménykedés valószínűbb, hogy csak a választások befolyásolását szolgálta (ami egy másik, de nem kevésbé gusztustalan aspektus), és a választások után mindenképpen abbamarad.

konrada 2022.03.31. 14:19:38

@chrisred: Jól van. Akkor jelentkezz be éjszakai műszakra, hajrá!;))

chrisred 2022.03.31. 14:23:01

@konrada: Jó, elhiszem, hogy valakinél a jelzett technológiai előrelépés addig terjed, hogy villanyfénynél is lehet dolgozni. :)

GyMasa 2022.03.31. 14:30:08

@chrisred:
"A másik fejleszthető terület az energiafelhasználás időbeli racionalizálása."
Ezzel csak az a baj, hogy nehéz úgy megvalósítani, hogy valóban működjön.
Ha az adott háztartási gépre bízod, (pl. mosógép), akkor az először is megdrágítja az adott gépet. Mivel állandó internetkapcsolat kell neki, ezért egy elég combos elektronikára lenne szükség, ami mondjuk rádob 100 EUR-t egy amúgy 4-500 EUR-os mosógépre, amire van 2 év garancia.
Szerintem egy mosógép egészen biztosan nem hozná vissza azt a 100 EURt a várható élettartama alatt!
Ezen felől ott van még az a probléma is, hogy hogyan akarod rávenni az adott autonom gépet, hogy akkor mosson, amikor az a szolgáltatónak a legjobb?
Ha ugye bevezetnénk az áramtőzsdét, akkor az a baj, hogy az EU 500 millió lakosának a kb 100 millió mosógépe hasonlóan "gondolkodva" egyszerre indulna el, amikor lejjebb megy a villany ára, ami egyből fellöki az árat...

Ha pedig központilag irányítanád, akkor azt rá kell valakire bízni.
- Ez lehet egy állami hivatal/cég, aminek ismerjük a hatásfokát, meg az árát, ami nem túl jó.
- Illetve lehet a szolgáltatókra is bízni, amivel viszont az a baj, hogy nekik az alapvető érdekük a minél nagyobb profit, aminek ez a rednszer pont, hogy ellene fog dolgozni. Emiatt a szolgáltató ellenérdekelt lesz ennek a rendszernek a sikerében, és az ahhoz illő lelkesedéssel fogja kezelni a dolgot, vagy elkezd ügyeskedni.

Az egyetlen járható út az, ha elhúzzák a munkában lét idejét a 8-17 ről mondjuk a 6-20 tartományba.
De, ehhez meg kell a munkavállalók és a munkaadók jóváhagyása.

GyMasa 2022.03.31. 14:31:55

@konrada:
Igen, főleg, ha figyelembe veszed, hogy 30 éve még mondjuk 10-25 év volt egy autó várható élettartama, míg a mai új autókat már 10 évesen is egy gazdasági csőd lesz majd életben tartani az alkatrészárak elszállása miatt.

chrisred 2022.03.31. 14:34:02

@GyMasa: "Ha ugye bevezetnénk az áramtőzsdét, akkor az a baj, hogy az EU 500 millió lakosának a kb 100 millió mosógépe hasonlóan "gondolkodva" egyszerre indulna el, amikor lejjebb megy a villany ára, ami egyből fellöki az árat..."

Inkább akkor, amikor a napelemek termelik az energiát.

konrada 2022.03.31. 14:38:57

@GyMasa:
...s hogy jobb volt-e az ortodox válságkezelés, mint az unortodox?
Görögország jó példa erre.
Ők €-tagállamként ortodox módon - megszorításokkal, kiárusításokkal próbáltak kilépni a válságból.
Az EU átlagához jóval közelebb álltak 2010-ben mint mi, most meg mögöttünk és nem csak azért, mert közben mi közelebb kerültünk hozzá az ők akkori arányaihoz képest, de ők még távolabb is kerültek.

...pedig ezt az utat tervezték be nekünk is...

konrada 2022.03.31. 14:41:47

@chrisred: ""A másik fejleszthető terület az energiafelhasználás időbeli racionalizálása."
Hát hogy lehet másként fejleszteni az időbeli racionalizálást, mint hogy széthúzod a felhasználás idejét?

GyMasa 2022.03.31. 14:48:29

@chrisred:
"Inkább akkor, amikor a napelemek termelik az energiát. "
ÉS, amikor mindenki dolgozik? (azaz nincs otthon?)

Visceroid 2022.03.31. 14:49:45

HAZUGSÁG: Ukrajna tiltott fegyvereket, pl. vegyi fegyvereket vetett be a Donyeck-medencében élő polgári lakosság ellen.
TÉNY: Ukrajna sosem állított elő, halmozott fel vagy vetett be vegyi fegyvereket.

Ezt honnan tudja a kedves szerző?

GyMasa 2022.03.31. 14:50:45

@konrada:
Igen, ezért hasznos a nemzeti valuta...
Mert az EUR-ral csak a bérek/nyugdíjak csökkentése, illetve az adók emelése a két módszer, de ebbe azonnal belebukik az aktuális kormány.
Még egy leértékeléssel valamennyire el lehet húzni ezt a folyamatot.
(minál több termék érhető el a belső piacról, annál tovább)

GyMasa 2022.03.31. 14:52:00

@Visceroid:
Onnan tudják, hogy jól le lett fact-check-elve!
Ha ők azt írják, hogy ez nem igaz, akkor nem az!
Kinek hiszel?
Nekik, vagy a szemednek?

chrisred 2022.03.31. 14:55:01

@konrada: Nyilván, de mi köze ennek az éjszakai műszakhoz?

GyMasa 2022.03.31. 14:55:24

@Visceroid:
Amúgy, pont ezért írtam fentebb, hogy az egész egy nagy csúsztatás halmaz...
Már az első mondat sem teljesen igaz.
Én úgy tudom, hoyg a Krím több, nemzetközi megfigyelők által felügyelt, és mindig szabályosnak talált elszakadási népszavazás után vált le Ukrajnáról.

chrisred 2022.03.31. 14:58:20

@GyMasa: Én meg csak egy, katonai megszállás idején a megszálló hatalom által végrehajtott és az általa közölt eredményt hozó népszavazásról tudok.

Arcade Macho 2022.03.31. 15:09:47

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "A magyar rezsicsökkentés"

ez amit ma latsz ez egy resze a rezsicsokkentesnek

anno 2013ban Orban a gaztarozokat is olyan 0.8 Mrd EUR -t vasarolta vissza, es tette allami gondozasba

illetve volt egy olyan fennhangja a rezsicsokkentesnek, hogy a nemet aramcegek ugyan mar ne a nyugati aron szamitsak ki az eloero koltseget mert ok nem nemet mernokoket foglalkoztatnak itt nalunk hanem magyar melosokat

a harmadik resze a rezsicsokkentesnek amit ha ra akarnal keresni ra tudsz, hogy anno 3-4 eve amikor a hosszu tavu gazszerzodes dragabb volt jott a sok libmancs es teli torokbol szidta Orbanekat, nos a hosszu tavu gazarkepzesnek az a hatranya hogy amikor a ZUSA 300 Mrd dodobol megtolta a palagazforradalmat akkor a hosszutavu gazar kicsit dragabb volt mint a szpot ar...

pista18723 2022.03.31. 15:10:09

@GyMasa:

alapjarat.blog.hu/2021/06/15/az_onvezeto_autozas_8_komoly_kihivasa?full_commentlist=1#c40721532

"Majd, ha az önvezető rendszer, Alaszkában, egy téli éjszakán, a térdig érő, és sűrűn eső hóban, egy országúton (sőt, egy mellékúon) is képes az autót elvezetni, akkor térjünk erre vissza."

nyuszika, pár éve, március 15-én láttuk, hogy ilyen körülmények között az autópályán reked az összes autó, és majd a Pintér Sándor jól nem segít nekik. ennyit az önvezető autó is tud.

továbbá a biztonság volt a kérdés, ha te térdig érő hóban csinálsz egy balesetet, akkor gratulálok. olyan idióta vagy, mint a főd.

Arcade Macho 2022.03.31. 15:16:33

@konrada: "Hát hogy lehet másként fejleszteni az időbeli racionalizálást, mint hogy széthúzod a felhasználás idejét?
"
70es evekbeli tekknologia a hfkv

nekem a vellanyfogyasztasom a harmada az ejszakai aramos bojler, es en ezzel szinte simogatom a halozatot

konrada 2022.03.31. 15:22:26

@chrisred: "Én meg csak egy, katonai megszállás idején a megszálló hatalom által végrehajtott és az általa közölt eredményt hozó népszavazásról tudok. "

Az afgánról, ahol a választáson nagy arányban megtámogatott győzteseket 1 hét alatt elsöpörték, ahogy a megszállók kivonultak?
;))

konrada 2022.03.31. 15:23:55

@Arcade Macho: Ez megvan, de azért ez az összfelhasználás kis szelete a nappali munkaidőben működő cégekhez képest is.

GyMasa 2022.03.31. 15:26:34

@chrisred:
Akkor, úgy látom Luhanszk-kal kevertem.

szamaritánus 2022.03.31. 15:28:16

@Kovacs Nocraft Jozsefne: a kurva anyád temetési hirdetését tudod te megírni, nem scripteket :D

pista18723 2022.03.31. 16:25:26

@GyMasa:

aszodiattila.blog.hu/2022/03/04/katonai_tamadas_az_egyik_ukran_atomeromu_ellen?full_commentlist=1#c41259276

"Nem érted, hogy Putyinnak nem célja a lakosságot maga ellen fordítani?"

Putyin több napja egyre jobban szinte csak a lakosságot lövi. Az összes bombázás és ágyúzás nagy részánek random lakótelepek a célpontjai.

Pont ez volt ennek a háborúnak az egyik nagy idiótasága, hogy Putyin először naivul azt hitte, hogy a lakosság mellé fog állni. Most meg még Ukrajna orosz lakosságát is maga ellen fordítja azzal, hogy ágyúzza őket. Putyin olyan világ hülyéje, mint te.

A náci, mongolFidióta Putyin-fasszopó teljesen el van szakadva a valóságtól, mert egy elmebeteg egy gumiszobában.

Szalay Miklós 2022.03.31. 17:46:53

Lehet ezt szeretni vagy nem szeretni, egyetérteni vele vagy sem, de mindenképp érdekes meglátásokkal van tele. A háború tanulságai, kilátásai:

www.youtube.com/watch?v=c0uzuemLb4I

Vagy el is lehet olvasni:

egyvilag.hu/index.shtml#PT111_oroszukranhaboru2

Kovacs Nocraft Jozsefne 2022.03.31. 18:30:25

@szamaritánus:

Még egyszer kérdezlek: mi bajod az anyámmal? Semmi olyat nem írtam, ami indokolhatná, hogy az édesanyámat kurvázd.

pista18723 2022.03.31. 18:52:32

@szamaritánus: ha egy pap erőszakolja meg a fiadat, akkor te üvöltesz a gyönyörtől, és Orbánék is ezt támogatják.

GyMasa 2022.03.31. 23:22:23

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Azt hiszem, így pár nappal a választások előtt nagyon feszültté váltak ezek az "okos" megmondóemberek...
Szerintem megmondták nekik, hogy készüljenek a becsapódásra...
süti beállítások módosítása